top of page
DB_Fragments_72DPI-10.jpg
DB_Fragments_72DPI-7.jpg

Fragments Am agus Spás, 2023

 

coimisiúnaithe ag Comhairle Chontae Laoise faoin Scéim Céatadán don Ealaín. 

 

Mar shaothar ealaíne, déanann sé machnamh ar fhisiciúlacht na fuaime sa timpeallacht thógtha, rud a chruthaíonn deis do rannpháirtithe machnamh a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann fuaim lenár mbraistint ar spás poiblí. Baineann an dealbh mhór úsáid as diosca parabolach chun an timpeallacht sonach mórthimpeall ar an bPríomhshráid i bPort Laoise a bhailiú, a léiriú agus a mhéadú. 

 

Ceapadh é mar phointe éisteachta, áit le machnamh a dhéanamh ar fhuaimeanna ilroinnte na gníomhaíochta atá ar an tsráid, spreagann an saothar ealaíne tú chun cleachtadh éisteachta a fhorbairt, chun nasc ilchéadfach a fhorbairt le do thimpeallacht agus chun bealaí nua a aimsiú.bheith-sa-domhan a thugann aghaidh ar an ról síorathraitheach atá againn maidir le bunú áite.

 

Ar an mbinse cuartha tá inscríbhinn ón scríbhneoir Pat Boran a rugadh i Laois ‘.éist: tá na sráideanna fós ag brionglóid orainn’ a leathnaíonn a thuilleadh leis an gcuireadh éisteachta seo.

Grianghraf le Louis Haugh

DB_Fragments_72DPI-4.jpg
DB_Fragments_72DPI-2.jpg
DB_Fragments_72DPI-13.jpg
DB_Fragments_72DPI-16.jpg
DB_Fragments_72DPI-14.jpg
bottom of page